Texas Research Ramblers Banner
HomeAbout UsNewslettersResourcesNewspapersCemeteries
Search Within Site button

Deaths and Obituaries from area newspapers 1921

 

Surname First Name Date of Birth Date of Death Date of News Name Pg Col Roll
Adair Sterling I. Abt 1895* 15 Jan 1921 15 Jan 1921 BDE 4 5 31
Adams F. J.     27 Dec 1921 BDE 2 6 32
Affholder Lugh   30 Jan 1921 1 Feb 1921 BDE 1 7 32
Allen E. E. (Cadet)   23 Feb 1921 23 Feb 1921 BDE 1 6 32
Allen Robert Jr.   25 Apr 1921 27 Apr 1921 BDE 4 1 32
Amacker E. J. (Mrs.)   18 Jan 1921 18, 19 Jan 1921 BDE 4, 1 4, 2 31
Anderson Will   8 Oct 1921 8 Oct 1921 BDE 1 5 32
Atwell E. B.   8 Nov 1921 9 Nov 1921 BDE 1 1 32
Aven Maude (Mrs. W. B.)     20-23 Aug 1921 BDE 1, 3 1, 4 32
Baldwin J. C. (Judge)   13 Nov 1921 14 Nov 1921 BDE 1 5 32
Ballinger Ralph Abt 1905* 10 Feb 1921 11 Feb 1921 BDE 1 5 32
Bannister William L. Abt 1857*   12 Jan 1921 BDE 1 4 31
Bantell Bettie (Mrs.)   5 Jan 1921 10 Jan 1921 BDE 4 3 31
Banzit Willie Abt 1908* 20 Sep 1921 21 Sep 1921 BDE 1 5 32
Bard G. Abt 1863* 11 Aug 1921 11 Aug 1921 BDE 1 3 32
Bates George (Mrs.)     7 Jun 1921 BDE 2 5 32
Batte John E. (Dr.) Abt 1866* 6 Dec 1921 7 Dec 1921 BDE 4 5 32
Beath Virgil (Cadet)   23 Feb 1921 23 Feb 1921 BDE 1 6 32
Beckett S. E.   22 Mar 1921 22 Mar 1921 BDE 1 4 32
Beckett E. E.     27 May 1921 BDE 1 3 32
Beckett S. E.     8 Sep 1921 BDE 1 4 32
Benbow A. M. (Mrs.)   31 Jan 1921 1 Feb 1921 BDE 1 7 32
Benge Thomas   17 Sep 1921 5 Dec 1921 BDE 1 7 32
Bengener George Jr.   15 Dec 1921 15 Dec 1921 BDE 3 2 32
Bethany Mary A. (Mrs.) 20 Feb 1825 27 May 1921 27 May 1921 BDE 5 5 32
Bintze Ernest     15 Jan 1921 BDE 1 6 31
Blackburn Felix     10 Feb 1921 BDE 1 6 32
Blair T. E. Abt 1860* 25 Aug 1921 26 Aug 1921 BDE 4 3 32
Boggus W. H. Abt 1839* 10 Apr 1921 12 Apr 1921 BDE 1 5 32
Booth Edwin     15 Aug 1921 BDE 3 5 32
Bowen William A. (Colonel)   15 Apr 1921 15 Apr 1921 BDE 1 6 32
Bowles James C.   2 Feb 1921 4 Feb 1921 BDE 1 3 32
Bowman George W. Abt 1850* 24 Jun 1921 24 Jun 1921 BDE 1 4 32
Boyett Elizabeth Lillie 2 yrs old 12 Dec 1921 12, 14 Dec 1921 BDE 1, 1 1, 3 32
Bozeman Frank Abt 1896*   21 Dec 1921 BDE 1 3 32
Brogden William J. 22 Apr 1845 10 Dec 1921 16 Dec 1921 BDE 1 3 32
Brown Edna (Mrs)     19 Jan 1921 BDE 2 5 31
Brown Gladys (Miss) 13 Dec 1901 19 Aug 1921 20 Aug 1921 BDE 1 2 32
Browning James N. (Judge) Abt 1850* 8 Nov 1921 9 Nov 1921 BDE 1 1 32
Bryan Guy M., Jr. 25 Jan 1843 3 Sep 1921 9, 13 Sep 1921 BDE 3, 1 4, 6 32
Bryant J. William   9 Jun 1921 10 Jun 1921 BDE 4 5 32
Buckhaults Joanna Black (Mrs. G. W.) 14 Nov 1858 12 Aug 1921 13 Aug 1921 BDE 1 4 32
Burnett "Red Whiskers"   8 Jun 1921 8 Jun 1921 BDE 1 7 32
Burroshia Carlo Abt 1816* 22 Oct 1921 25 Oct 1921 BDE 4 7 32
Cade Henry Abt 1896* 27 Nov 1921 28 Nov 1921 BDE 1 5 32
Campbell Lee Etta (Little Miss)     29 Aug 1921 BDE 2 5 32
Cantavespi Henry (Private)   11 Nov 1918 4 Aug 1921 BDE 1 4 32
Cantavespie Henry (Private)   11 Nov 1918 15-16 Aug 1921 BDE 1, 1 5, 5 32
Carr Pandora Moseley (Mrs.) Jun 1848 1 Mar 1921 2 Mar 1921 BDE 3 4 32
Carson Lucy (Mrs.) 11 Oct 1869 18 Feb 1921 21 Feb 1921 BDE 1 5 32
Carson [Mr.]   9 May 1921 9 May 1921 BDE 4 4 32
Carson Mollie (Mrs.) 1854 18 Jun 1921 18, 20 Jun 1921 BDE 1, 1 7, 3 32
Carson Maggie (Mrs. A. B.) 13 Jun 1873 25 Dec 1921 27, 28 Dec 1921 BDE 1, 2 4, 5 32
Carter T. S. Abt 1861* 17 Oct 1921 17 Oct 1921 BDE 1 6 32
Centenna Sam Abt 1856* 1 Sep 1921 2 Sep 1921 BDE 2 4 32
Chambers Ed   1 Aug 1921 1 Aug 1921 BDE 1 4 32
Chapman Albert E. Abt 1878* 30 Dec 1921 31 Dec 1921 BDE 1 5 32
Clampitt H. A.   10 Oct 1921 10 Oct 1921 BDE 3 2 32
Clark Randolf (Mrs.)   27 Feb 1921 1 Mar 1921 BDE 1 4 32
Clayton Peeler   15 Dec 1921 16, 17 Dec 1921 BDE 1, 1 4, 1 32
Clemons Rufus   14 Jan 1921 15 Jan 1921 BDE 1 1, 2 31
Closs Morgan Abt 1870* 2 Jun 1921 4 Jun 1921 BDE 1 6 32
Closs John Morgan (In Memoriam) 2 Feb 1870 2 Jun 1921 12 Aug 1921 BDE 3 5 32
Cochran H. K.   19 Aug 1921 20 Aug 1921 BDE 1 4 32
Coffland H. I. [?] C.   18 Jan 1921 20 Jan 1921 BDE 4 6 32
Coleman William J.     10 Jan 1921 BDE 1 6, 7 31
Coleman Lester K.   24 Aug 1921 25 Aug 1921 BDE 4 5 32
Connor W. C. Abt 1849* 4 Aug 1921 5 Aug 1921 BDE 1 1 32
Cook Sallie (Miss) 22 Mar 1860 6 Oct 1921 7 Oct 1921 BDE 1 6 32
Cookay Ras   13 Dec 1921 14 Dec 1921 BDE 1 5 32
Cooner Bud Abt 1863* 2 Aug 1921 2 Aug 1921 BDE 1 1 32
Cooper Tom   8 Aug 1921 8 Aug 1921 BDE 1 4 32
Craft J. Edgar Abt 1899* 25 Feb 1921 25 Feb 1921 BDE 1 3 32
Craig O. T.   25 Dec 1920 20 Jan 1921 BDE 2 3 32
Crawford Cora (Mrs.)     2 Jun 1921 BDE 4 5 32
Crow Louis   5 Oct 1921 5 Oct 1921 BDE 1 1 32
Crowley Miles (Judge)     22 Sep 1921 BDE 1 7 32
Cunzolo Jacob Abt 1838* 19 Dec 1921 22 Dec 1921 BDE 1 3 32
Curry Marjorie Esther Abt 1902* 24 Oct 1921 25, 28 Oct 1921 BDE 4, 2 5, 6 32
Daly John     28, 30 Jun 1921 BDE 2, 4 4, 6 32
Davidson W. L. (Judge)   25 Jan 1921 26 Jan 1921 BDE 1 6 32
Davis Robert Albert Abt 1919*   21 Jan 1921 BDE 1 3 32
Davis Oscar (Dr.)   25 May 1921 26 May 1921 BDE 3 5 32
Davis Hal Abt 1914*   21 Sep 1921 BDE 1 5 32
Davis Henry W. Abt 1891 10 Oct 1921 10 Oct 1921 BDE 3 2 32
Davis J. W. H. (Mrs.)   2 Dec 1921 6 Dec 1921 BDE 1 3 32
Davis M. A. (Mrs.) Abt 1843* 11 Dec 1921 12 Dec 1921 BDE 1 6 32
Day Maddock Abt 1906* 12 Aug 1921 12 Aug 1921 BDE 1 3 32
Dickey R. R.   22 Feb 1921 23 Feb 1921 BDE 1 5 32
Dickey Mattie Lulan Abt 1910* 19 Dec 1921 22 Dec 1921 BDE 1 2 32
Dickinson Robert Muller (Corp.)     16 May 1921 BDE 1 3 32
Dickson W. L.   25 Jan 1921 26 Jan 1921 BDE 1 2 32
Dill E. P. (Mrs.)   10 Apr 1921 11 Apr 1921 BDE 3 4 32
Doane J. S.   31 Mar 1921 31 Mar 1921 BDE 1 3 32
Doane J. S.   31 Mar 1921 1 Apr 1921 BDE 1 3 32
Drennan J. H. Abt 1839* 1 Apr 1921 5 Apr 1921 BDE 3 5 32
Dyess Chester B. Abt 1897* 27 Feb 1918 13, 14 Jun 1921 BDE 2, 1 7, 5 32
Easterwood Rosa (Mrs.) Abt 1885* 29 Dec 1921 29 Dec 1921 BDE 4 5 32
Eastland Helen Marr 1835 24 Oct 1921 24 Oct 1921 BDE 1 3 32
Eden Louie Emery Abt 1905* 2 Sep 1921 2-3 Sep 1921 BDE 1, 1 3, 5 32
Edwards Marie (Mrs.) Abt 1901* 13 Feb 1921 15 Feb 1921 BDE 1 6 32
Edwards Billy   14 Sep 1921 15 Sep 1921 BDE 4 3 32
Edwards R.   8 Nov 1921 8 Nov 1921 BDE 1 3 32
Ehlinger Otto (Dr.)   28 Feb 1921 26 Apr 1921 BDE 3 6 32
Elliott J. R.   9 Feb 1921 10 Feb 1921 BDE 1 6 32
Embree W. L. Abt 1861* 14 Feb 1921 15 Feb 1921 BDE 4 7 32
Enlo Abe   16 Apr 1921 20 Apr 1921 BDE 1 7 32
Enlo Abe Jr.   16 Apr 1921 20 Apr 1921 BDE 1 7 32
Farmer R. S.   6 Jun 1921 7 Jun 1921 BDE 3 5 32
Farthing Mary (Mrs.)   31 Mar 1921 4 Apr 1921 BDE 4 4 32
Ferris T. A. (Mrs.)   11 Jun 1921 11 Jun 1921 BDE 1 5 32
Flato Charley H. Jr.     30 Nov 1921 BDE 4 3 32
Ford T. J. (Judge) Abt 1865* 8 Oct 1921 10 Oct 1921 BDE 3 1 32
Fountain J. L. (Dr.) Abt 1854* 7 Jan 1921 7,8,10 Jan 1921 BDE 1, 1, 2 1, 5, 3 31
Fountain C. P. (Dr.) 20 Nov 1854 25 Dec 1921 27 Dec 1921 BDE 1 3 32
Franklin J. Leland   5 May 1921 5 May 1921 BDE 1 6 32
Gambrell J. B. (Dr.) Abt 1842* 10 Jun 1921 10, 11 Jun 1921 BDE 1, 1 5, 6 32
Gandy J. D.     17 Oct 1921 BDE 4 4 32
Ganter Bernard     16 Nov 1921 BDE 3 5 32
Garcia Drezorio Abt 1899* 24 Jan 1921 25 Jan 1921 BDE 3 4 32
Garcia Fidela   14 Aug 1921 16 Aug 1921 BDE 2 3 32
Gaubisch Herman     20 Jan 1921 BDE 2 4 32
Gilder Monroe     2 Mar 1921 BDE 4 5 32
Gillaspie Kenneth     7 Jun 1921 BDE 3 3 32
Glezen Gene   13 Nov 1921 14 Nov 1921 BDE 1 1 32
Goodwin John Benjamin   13 May 1921 13 May 1921 BDE 1 6 32
Graves Henry North 20 Jul 1816 28 Jun 1921 29 Jun 1921 BDE 1 4 32
Gray Nancy ("Old Aunt Nancy") Abt 1834* 23 Oct 1921 24 Oct 1921 BDE 4 7 32
Gray I. A. (Mrs.) Abt 1861* 11 Nov 1921 14 Nov 1921 BDE 4 5 32
Greenberg Eva (Mrs.)              
Greenberg Eva              
Greenberg Eva Abt 1906* 3 Nov 1921 3 Nov 1921 BDE 1 5 32
Greenberg Anna Abt 1908* 3 Nov 1921 3 Nov 1921 BDE 1 5 32
Greenberg Davis Abt 1915* 3 Nov 1921 3 Nov 1921 BDE 1 5 32
Greenberg Leah Abt 1912* 3 Nov 1921 3 Nov 1921 BDE 1 5 32
Hackney "Curley" Abt 1893* 13 Dec 1921 14 Dec 1921 BDE 1 4 32
Hale J. N.   27 Sep 1921 11 Oct 1921 BDE 1 3, 5 32
Hanus Louis Abt 1876* 8 Apr 1921 11 Apr 1921 BDE 4 3 32
Harris H. A.   14 Feb 1921 15 Feb 1921 BDE 4 5 32
Harris Elizabeth Dorothy Abt 1901* 21 May 1921 24 May 1921 BDE 2 4 32
Harris Sam Abt 1849*   29 Aug 1921 BDE 1 4 32
Harris [son of W. W. Harris Jr.] 3 yrs old 19 Oct 1921 19 Oct 1921 BDE 4 5 32
Harrison William Abt 1861* 27 Jan 1921 29 Jan 1921 BDE 4 7 32
Harrison James G. (Colonel) Abt 1844* 28 Apr 1921 2 May 1921 BDE 1 4 32
Haswell Susan (Mrs.) 14 Aug 1833 2 Jan 1920 3 Jan 1921 BDE 1 3 31
Hatfield Sed   1 Aug 1921 1 Aug 1921 BDE 1 4 32
Henderson Martha   12 Apr 1921 19 Aug 1921 BDE 4 2 32
Hensle Charles Abt 1881*   22 Nov 1921 BDE 1 3 32
Hervey A. G.   18 Mar 1921 19 Mar 1921 BDE 1 4 32
Higgs Minerva A. (Miss) Abt 1841* 16 Jan 1921 17 Jan 1921 BDE 1 1 31
Highnote William Abt 1902*   17 Jan 1921 BDE 2 4 31
Hobby Dora P. (Mrs.)   26 Apr 1921 26 Apr 1921 BDE 4 1 32
Hodges Jarnett H. Abt 1863*   19 May 1921 BDE 4 4 32
Hodges Laura J. (Mrs.) Abt 1827* 9 Sep 1921 9 Sep 1921 BDE 1 6 32
Holton G. N. (Mrs.)   14 Nov 1921 14 Nov 1921 BDE 1 7 32
Honzolak (11 mo. old son of Enton Honzolak)   5 Apr 1921 7 Apr 1921 BDE 1 6 32
Hotchkiss O. T. (Rev.) Abt 1856* 28 Aug 1921 29 Aug 1921 BDE 4 6 32
Howell Emma Webb (Mrs. J. W.) 10 Apr 1847 3 Dec 1921 3, 5 Dec 1921 BDE 1, 4 5, 4 32
Hunnicutt Joe W. 22 Sep 1875 26 May 1921 26, 27 May 1921 BDE 1, 1 7, 3 32
Hunnicutt Dora Godwin (Mrs. J. W.) 2 Jun 1875 18 Jun 1921 18, 20 Jun 1921 BDE 4, 2 2, 5 32
Hunson H. O.   5 Nov 1921 5 Nov 1921 BDE 1 6 32
Hunt Deyo Abt 1906* 13 Mar 1921 14 Mar 1921 BDE 1 6 32
Hunter James T. (Capt.) Abt. 1835* 5 Apr 1921 7 Apr 1921 BDE 4 3 32
Hutchings Burl     1 Sep 1921 BDE 3 4 32
Jackson Will Jr. 4 yrs old 6 Dec 1921 7 Dec 1921 BDE 1 2 32
James Meredith H. 24 Feb 1859 2 May 1921 2, 3 May 1921 BDE 1, 1 3, 4+ 32
Jennings J. V.   8 Nov 1921 9 Nov 1921 BDE 1 1 32
Jernigan Beulah (Miss)   28 Jul 1918 4 Aug 1921 BDE 1 2 32
Jervais Edmond Abt 1908*   11 Jan 1921 BDE 2 5 31
Johnson T. S. Abt 1858* 6 Sep 1921 6 Sep 1921 BDE 1 5 32
Johnson Will   4 Oct 1921 4 Oct 1921 BDE 4 4 32
Johnson Alice Dollins (Mrs.) 18 Jan 1854 19 Nov 1921 28 Nov 1921 BDE 2 5 32
Jolly Mira (Mrs.) Abt 1851* 2 Feb 1921 3 Feb 1921 BDE 1 4 32
Jones Allen W.   13 Apr 1921 14 Apr 1921 BDE 1 7 32
Jones Mary Jane (Mrs.)   14 Apr 1921 15, 16 Apr 1921 BDE 1, 1 3, 2 32
Jordan E. B. Abt 1861* 18 Nov 1921 18 Nov 1921 BDE 1 6 32
Kapchinski Mary (Mrs.) Abt 1884* 22 Oct 1921 25 Oct 1921 BDE 3 5 32
Keaton Clarence Abt 1905* 30 Apr 1921 30 Apr 1921 BDE 1 5 32
Kelly Mary Abt 1913* 28 May 1921 30 May 1921 BDE 1 7 32
Keyes Leslie Abt 1899*   20, 23 Aug 1921 BDE 1, 3 1, 4 32
Killingsworth Myrtle James (Mrs.)   9 Sep 1921 9, 12 Sep 1921 BDE 1, 1 6, 4 32
Kimble Edward Richardson (Major)     16 May 1921 BDE 1 3 32
Kirby Robert Lee   15 Feb 1921 15, 21 Feb 1921 BDE 1, 2 7, 3 32
Kirby Helen Marr (Mrs.) Abt 1837* 29 Oct 1921 29 Oct 1921 BDE 4 3 32
Kite Warrant   15 May 1921 16 May 1921 BDE 1 3 32
Kobuk Frank (Mrs.)   6 Jun 1921 8 Jun 1921 BDE 4 1 32
Lane Franklin K.   18 May 1921 18 May 1921 BDE 3 3 32
Lastro Peter   17 Mar 1921 17 Mar 1921 BDE 1 2 32
Lawhon dau. Of S. W. Lawhon 11 yrs old 9 Jan 1921 10 Jan 1921 BDE 2 7 31
Lawhon dau. Of S. W. Lawhon 2 yrs old 9 Jan 1921 10 Jan 1921 BDE 2 7 31
Leatherberry T. W.   11 Sep 1921 12 Sep 1921 BDE 1 1 32
Lero Joe F. (Corporal) 8 Feb 1893 9 Oct 1918 15, 27 Sep 1921 BDE 4, 1 3, 3 32
Lero Joe F. (Corporal) 8 Feb 1893 9 Oct 1918 1 Oct 1921 BDE 2 4 32
Lewis N.   31 Jan 1921 1 Feb 1921 BDE 3 3 32
Lind Alex     22 Feb 1921 BDE 1 6, 7 32
Lipscomb Miss   27 Dec 1920 3 Jan 1921 BDE 4 3 31
Lloyd D. S. Sr. 27 Nov 1831 22 Dec 1920 5 Jan 1921 BDE 2 3 31
Lobello Tony Abt 1887* 20 Feb 1921 21 Feb 1921 BDE 3 3 32
Locke Nettie (Miss) Abt 1892* 28 Apr 1921 28 Apr 1921 BDE 1 5 32
Locke Nettie (Miss) Abt 1892* 28 Apr 1921 11 May 1921 BDE 3 5 32
Lockhart A. E.   16 Nov 1920 4 Jan 1921 BDE 1 2 31
Lockhart Paul Abt 1903* 13 Feb 1921 14 Feb 1921 BDE 1 7 32
Loftin Albert   24 Aug 1921 26 Aug 1921 BDE 1 5 32
Longino S. B. (Dr.)   15 Dec 1921 15 Dec 1921 BDE 3 7 32
Longo Rosa   4 May 1921 4 May 1921 BDE 1 4 32
Lumpkin J. R.   24 May 1921 25 May 1921 BDE 1 2 32
Mansey Henry   21 Dec 1921 22 Dec 1921 BDE 1 6 32
Markum Ike (Mrs.)   28 Feb 1921 28 Feb 1921 BDE 1 1 32
Martin (son of Allen Martin)   6 Apr 1921 7 Apr 1921 BDE 4 2 32
Martin R. D.     17 May 1921 BDE 1 4 32
Masena Carrie (Mrs.) Abt 1871* 9 Jan 1921 10 Jan 1921 BDE 4 3 31
Maxey T. S. (Judge) Abt 1846* 5 Dec 1921 5 Dec 1921 BDE 1 6 32
May Johnnie Hudson Abt 1910* 1 Sep 1921 1-2 Sep 1921 BDE 1, 1 4, 6 32
Mayes R. W.   22 Feb 1921 23 Feb 1921 BDE 1 5 32
Mayfield John B. (Colonel)   28 Sep 1921 30 Sep 1921 BDE 1 1 32
Mayfield John B. (Colonel)     27 Oct 1921 BDE 2 4 32
McAnnelly Roland Abt 1912* 9 Aug 1921 18 Aug 1921 BDE 2 5 32
McBride A. M.   1 Dec 1921 1 Dec 1921 BDE 1 6 32
McClung Louis L.   11 Feb 1921 11 Feb 1921 BDE 1 3 32
McCombs W. C.   26 Jun 1921 29 Jun 1921 BDE 1 7 32
McDonald Jas. Abt 1874* 13 Feb 1921 14 Feb 1921 BDE 1 7 32
McDuff Vernon 5 yrs old 6 Feb 1921 9 Feb 1921 BDE 3 5 32
McFarland Martha (Mrs.)   19 Oct 1921 20 Oct 1921 BDE 4 2 32
McNealus J. C, (State Senator) Abt 1856* 18 May 1921 19 May 1921 BDE 1 3 32
McNeil James     5 Sep 1921 BDE 1 5 32
McNeill Nelson Abt 1894*   24 May 1921 BDE 2 4 32
Middleton W. A. (Mrs.)     18 Oct 1921 BDE 1 5 32
Miller Elliott   10 Dec 1921 14 Dec 1921 BDE 1 5 32
Miller F. F. Jr.   10 Dec 1921 14 Dec 1921 BDE 1 5 32
Miller F. F. Sr.   14 Dec 1921 14 Dec 1921 BDE 1 5 32
Miller Alfia (Mrs.)     21 Dec 1921 BDE 1 6 32
Milton Emerson (Private)     16 May 1921 BDE 1 3 32
Mondon J.   9 Feb 1921 11 Feb 1921 BDE 1 4 32
Montgomery Lola (Mrs.) Abt 1876* 17 Oct 1921 17 Oct 1921 BDE 1 6 32
Moon Thomas E.   30 Apr 1921 26 May 1921 BDE 1 5 32
Mooring Julia Ward (Mrs. J. Seth)   29 Dec 1921 30 Dec 1921 BDE 1 5 32
Morehead H. S. (Judge)     24 Dec 1921 BDE 1 5 32
Morris Charlie   14 Sep 1921 15 Sep 1921 BDE 4 3 32
Munson Joanna (Mrs.)   14 Jan 1921 17 Jan 1921 BDE 1 6 31
Murdock Dave Abt 1884* 28 Jun 1921 30 Jun 1921 BDE 1 1 32
Murphy Pat   14 Jan 1921 15 Jan 1921 BDE 1 1, 2 31
Murtore Robert Abt 1906* 30 Nov 1921 30 Nov 1921 BDE 1 4 32
Mussett A. W.   16 Jun 1921 16, 17 Jun 1921 BDE 1, 1 6, 6 32
Nall Mattie Ann Rollo (Mrs. R. M.) 29 Sep 1855 18 Oct 1921 18, 20 Oct 1921 BDE 4, 1 2, 3 32
Navariso Leon (Private)     16 May 1921 BDE 1 3 32
Neff Isabella E. (Mrs.) 28 Feb 1830 18 May 1921 19 May 1921 BDE 1, 2 4, 3 32
Nemec John Abt 1846* 21 Oct 1921 22 Oct 1921 BDE 4 4 32
Nichols Joseph B. Abt 1891*   8 Jan 1921 BDE 1 1 31
Nichols Scott     30 Mar 1921 BDE 1 7 32
Nickelson Jesse M.   14 Dec 1921 14 Dec 1921 BDE 1 7 32
Oakley Pete Abt 1899*   2 Mar 1921 BDE 4 5 32
Oliver Tolar     10 Mar 1921 BDE 3 2 32
Oliver DeWitt   17 Sep 1921 17 Sep 1921 BDE 1 7 32
Padgitt W. C. (Mrs.)   31 May 1921 1 Jun 1921 BDE 1 6 32
Page Harold   27 Jun 1921 27 Jun 1921 BDE 1 6 32
Paggi Ed   30 Jan 1921 1 Feb 1921 BDE 2 5 32
Painter Tom   11 Oct 1921 12 Oct 1921 BDE 1 3 32
Paris J. F. Abt 1887* 31 May 1921 2 Jun 1921 BDE 3 6, 7 32
Parker Ora (Mrs.)     6 Apr 1921 BDE 1 2 32
Parker R. L. Abt 1841 25 May 1921 25 May 1921 BDE 4 4 32
Pate M. A. (Mrs.) Abt 1838* 8 Nov 1921 10 Nov 1921 BDE 2 3 32
Patten George   6 Oct 1921 6 Oct 1921 BDE 1 5 32
Payne Robert Abt 1858* 31 Dec 1920 1, 3 Jan 1921 BDE 3, 1 5, 6 31
Pearson Margaret (Miss)   9 May 1921 9 May 1921 BDE 4 4 32
Pennington Nana Cook (Mrs. J. E.)   25 Apr 1921 25, 26 Apr 1921 BDE 1, 4 4, 4 32
Penrod William   17 Jan 1921 13 Apr 1921 BDE 1 1 32
Perry Mary (Mrs.) Abt 1845* 23 Jun 1921 26 Jun 1921 BDE 4 3 32
Phoenix Harry (Police Captain)   13 Jun 1921 14 Jun 1921 BDE 1 5 32
Pittman Dewey (Private)     16 May 1921 BDE 1 3 32
Pletzer George Sr. (Mrs.) Abt 1840* 30 Aug 1921 31 Aug 1921 BDE 4 2 32
Politz Leonard 5 yrs old 3 Jan 1921 5 Jan 1921 BDE 3 4 31
Poole John   7 Mar 1921 8 Mar 1921 BDE 1 4 32
Poole Myrtle     8 Mar 1921 BDE 1 4 32
Posey Mary Jane (Mrs.) 15 Jul 1848 21 Oct 1921 24 Oct 1921 BDE 4 1 32
Pruitt J. C.   30 Aug 1921 30 Aug 1921 BDE 1 6 32
Ransbarger Clarence Abt 1910* 14 Jun 1921 14 Jun 1921 BDE 2 6 32
Ranson Maude Gathright (Mrs.) Abt 1854* 5 Apr 1921 6, 11 Apr 1921 BDE 4, 2 4, 5 32
Reavis W. P. Abt 1856* 2 Nov 1921 2 Nov 1921 BDE 4 3 32
Reese Forrest Elton   21 Apr 1921 23 Apr 1921 BDE 4 3 32
Reisner Edmund L. (Lieut.)     3 Sep 1921 BDE 1 1 32
Renfro George     2 Mar 1921 BDE 4 5 32
Rhoades Dusty Abt 1861* 28 May 1921 28 May 1921 BDE 1 3 32
Richardson S. W.   14 Jun 1921 16 Jun 1921 BDE 1 4 32
Ritchey Florence (Mrs.)   28 Feb 1921 28 Feb 1921 BDE 1 5 32
Roane Thelma (Miss)   16 Dec 1921 17 Dec 1921 BDE 1 5 32
Robinson M.   11 Sep 1921 12 Sep 1921 BDE 1 1 32
Rogers [son of Dr. Joe Rogers] Abt 1913* 18 Nov 1921 22 Nov 1921 BDE 3 3 32
Rogers Joe (Mrs.)   21 Nov 1921 22 Nov 1921 BDE 3 3 32
Rooper Malcolm 8 mo. old 15 Sep 1921 15 Sep 1921 BDE 1 3 32
Rosales Francisco Abt 1793*   14 Jan 1921 BDE 1 2 31
Ross Neita Clyde Yarbrough (Mrs.) 2 Jan 1887 6 Dec 1921 7 Dec 1921 BDE 4 4 32
Ruchti Jacob Michael Abt 1906* 15 Mar 1921 15 Mar 1921 BDE 1, 4 4, 4 32
Rye (Lieutenant)   24 Aug 1921 26 Aug 1921 BDE 1 5 32
Sampson Virgil Abt 1881* 27 May 1921 27 May 1921 BDE 1 2 32
Sanders Davie Zulch (Mrs. W. O.) 12 Jun 1878 26 Feb 1921 26, 28 Feb 1921 BDE 1, 1 6, 2 32
Sankey Jack     30 Nov 1921 BDE 4 4 32
Savalle Albert E. Abt 1878* 30 Dec 1921 31 Dec 1921 BDE 1 5 32
Scasta Emil J. (Private) Abt 1893* 22 Dec 1918 7,8,10 Jun 1921 BDE 1,1,1 4,3,3 32
Schilling J. V.   28 Feb 1921 28 Feb 1921 BDE 1 5 32
Scott Ellen Eudora (Mrs.) 27 Nov 1836 20 Feb 1921 22 Feb 1921 BDE 1 3 32
Scott Nannie (Mrs.)   26 Jun 1921 27 Jun 1921 BDE 4 2 32
Seale Zela   18 Nov 1921 22 Nov 1921 BDE 3 3 32
Semple J. E. (Mrs.)   27 Feb 1921 28 Feb 1921 BDE 1 3 32
Settle M. S.     19 Jan 1921 BDE 2 5 31
Slaughter Tom   10 Dec 1921 10, 13 Dec 1921 BDE 1, 1 1, 1 32
Smith R. H.     2 Mar 1921 BDE 4 5 32
Smith J. R.     26 Jun 1921 BDE 4 2 32
Smith Franklin M. Abt 1876* 31 Aug 1921 31 Aug 1921 BDE 1 6 32
Smith R. E. (Colonel)   26 Sep 1921 27 Sep 1921 BDE 1 2 32
Smith Charles A.   10 Nov 1921 10 Nov 1921 BDE 1 6 32
Smith J. T. (Dr.) Abt 1873* 19 Dec 1921 19 Dec 1921 BDE 4 3 32
Solomon J. W. (Mrs.)   28 Jan 1921 31 Jan 1921 BDE 4 5 32
Spangler C. M. (Marshall)     15 Jan 1921 BDE 1 6 31
Spiller Oliver Abt 1893* 26 Dec 1921 28 Dec 1921 BDE 1 7 32
Spurgin Warren C.     25 Oct 1921 BDE 1 3 32
Standlee Orbie   10 Jun 1921 11 Jun 1921 BDE 1 3 32
Starr Henry Abt 1871* 22 Feb 1921 23 Feb 1921 BDE 2 3 32
Steel Robert Abt 1866* 26 Nov 1921 28 Nov 1921 BDE 3 2 32
Steen George N. Abt 1840* 21 Jan 1921 21 Jan 1921 BDE 2 3 32
Stephens Doris Abt 1902* 26 May 1921 26 May 1921 BDE 4 2 32
Stevens George Abt 1902* 9 Aug 1921 9 Aug 1921 BDE 3 4 32
Stewart Bernard   13 May 1921 14 May 1921 BDE 1 3 32
Storme Arthur Abt 1906*   14 Jun 1921 BDE 1 2 32
Street George W.   26 Jan 1921 26 Jan 1921 BDE 1 7 32
Strickland J. F. (Colonel) Abt 1861* 21 May 1921 21 May 1921 BDE 1 4 32
Stromeo Gioyani (Private)     16 May 1921 BDE 1 3 32
Sulivan Jack     10 Feb 1921 BDE 1 6 32
Sullivan Charles H. Abt 1880*   15 Sep 1921 BDE 2 4 32
Swain Fern   30 Jan 1921 1 Feb 1921 BDE 1 7 32
Sydenstricker Ellen (Mrs.) Abt 1860* 28 Dec 1921 29 Dec 1921 BDE 1 1 32
Talmadge E. E.   4 Mar 1921 5 Mar 1921 BDE 1 4 32
Tarrant Edward William (Rev.) 14 Sep 1842 19 Nov 1921 19, 21 Nov 1921 BDE 1, 4 5, 3 32
Taylor Isabelle (Mrs.) Abt 1827* 14 Jun 1921 15 Jun 1921 BDE 1 5 32
Terrell Henry B.   24 Mar 1921 24 Mar 1921 BDE 2 7 32
Thame Fritz   30 Aug 1921 30 Aug 1921 BDE 4 7 32
Thames Dell Abt 1907* 25 Sep 1921 30 Sep 1921 BDE 1 6 32
Thomason Robert Ewing (Mrs.)   20 May 1921 21 May 1921 BDE 1 5 32
Tobias Eliza (Mrs.) Abt 1849* 14 Nov 1921 16 Nov 1921 BDE 3 4 32
Torbert A. C.     24 Mar 1921 BDE 1 4 32
Tullous Claud     1 Jun 1921 BDE 4 5 32
Turner Bailey H. Abt 1875*   15 Sep 1921 BDE 2 4 32
Twining Homer L. (Mrs.)   28 Feb 1921 28 Feb 1921 BDE 1 5 32
Vaughn William R.   21 Dec 1921 21 Dec 1921 BDE 1 2 32
Wadford Blanche (Mrs. Luther)   21 Jan 1920 26 Apr 1921 BDE 1 1,2 32
Wadford Blanche (Mrs. Luther)   21 Jan 1920 27 May 1921 BDE 1 2 32
Wadford Julia Abt 1917* 21 Jan 1920 27 May 1921 BDE 1 2 32
Walker O. D. A.   9 Jan 1921 11 Jan 1921 BDE 3 4 31
Walker Jess     28 Feb 1921 BDE 1 7 32
Walker Henry   10 May 1921 10 May 1921 BDE 1 1, 2 32
Walker E. W.     27 May 1921 BDE 1 3 32
Wallin E. F. [father of Mrs. Martin L. Hayes]     2 Aug 1921 BDE 4 1 32
Ward S. J.   25 Mar 1921 29 Mar 1921 BDE 4 2 32
Warden R. M. (Capt.)     15 Feb 1921 BDE 1 4 32
Watkins J. B. Abt 1862* 26 Oct 1921 27 Oct 1921 BDE 4 4 32
Watson (Infant son of Mr & Mrs Henry Watson)   16 May 1921 19 May 1921 BDE 4 1 32
Watterson "Marse Henry" (Colonel) 1840 23 Dec 1921 23 Dec 1921 BDE 4 5 32
Weatherby Joseph W.   27 Jun 1921 27 Jun 1921 BDE 1 6 32
Weaver W. H. Abt 1861* 30 Jul 1921 1 Aug 1921 BDE 3 2 32
Wederman Walter   10 Nov 1921 10 Nov 1921 BDE 1 6 32
Welch F. W.   17 Oct 1921 17 Oct 1921 BDE 1 6 32
West James D. (Rev.) Abt 1839* 20 Apr 1921 20, 28 Apr 1921 BDE 1, 4 5, 5 32
West James D. (Rev.) Abt 1839* 20 Apr 1921 2 May 1921 BDE 2 4 32
West Walter   5 Nov 1921 5 Nov 1921 BDE 1 6 32
Weyand Ella Maude 5 yrs old 8 Jan 1921 10 Jan 1921 BDE 1 5 31
White Bertha (Mrs.) Abt 1857* 13 Mar 1921 14 Mar 1921 BDE 4 5 32
Wickey John     21 Sep 1921 BDE 4 1 32
Wiley Eugene Abt 1907* 10 Jan 1921 12 Jan 1921 BDE 1 6 31
Wilkerson Charles (John)   31 Dec 1920 1, 14 Jan 1921 BDE 1, 2 7, 4 31
Willard James   15 Jan 1921 17 Jan 1921 BDE 1 7 31
Willard James (Mrs.)   15 Jan 1921 17 Jan 1921 BDE 1 7 31
Williams Cena (Miss)   4 Jan 1921 4 Jan 1921 BDE 4 4 31
Williams Percy Abt 1907* 27 Feb 1921 28 Feb 1921 BDE 4 2, 7 32
Williams Tracy Abt 1907* 27 Feb 1921 4 Mar 1921 BDE 4 3 32
Williams Luke S. 10 Oct 1857 28 Apr 1921` 29 Apr 1921 BDE 1 2 32
Williamson C. O. (Mrs.)   25 Dec 1920 20 Jan 1921 BDE 2 3 32
Wilson Lizzie B.     21 Jan 1921 BDE 4 3 32
Wilson W. S. Abt 1852* 7 Feb 1921 7, 8 Feb 1921 BDE 4, 2 6, 4 32
Wilson Mary Ann ("Aunt") Abt 1820 16 Feb 1921 16 Feb 1921 BDE 1 7 32
Wilson Opal (Miss) Abt 1906* 18 Oct 1921 18 Oct 1921 BDE 1 3 32
Winn Alex   15 Aug 1921 16 Aug 1921 BDE 1 3 32
Womble J. H.     30 Jun 1921 BDE 4 2 32
Wood C. Arch   22 Mar 1921 22 Mar 1921 BDE 1 4 32
Wood C. Arch   21 Mar 1921 27 May 1921 BDE 2 5, 6 32
Wood C. A.     8 Sep 1921 BDE 1 4 32
Wooley Willie   18 Dec 1921 20 Dec 1921 BDE 1 2 32
Wright James M.   2 Feb 1921 4 Feb 1921 BDE 1 3 32
Wright Fiske (Major)   8 Oct 1918 3, 23 Sep 1921 BDE 4, 1 2, 1 32

 

 

Note:  Members of the Texas Research Ramblers Genealogical Society have indexed the obituaries which were cut from area newspapers and arranged chronologically in albums.

Given the name of an individual and the date of publication, however, the staff at Carnegie History Center should be able to locate the reference. If a copy of the actual newspaper article is desired, the staff at the Carnegie History Center will attempt to locate the article and will make a copy for a fee. For more information you may contact the Carnegie staff through their web site at http://www.bcslibrary.org

Copyright ©  2005- by Texas Research Ramblers Genealogical Society, Inc. This information may be used by libraries, genealogical & historical societies and individuals for their own personal use,however, commercial use of this information is strictly prohibited without prior written permission. If copied, this copyright notice must appear with the information.

Pointing Hand Return to Home Page